Skip to main content

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat & innehavare

telefon: 0737-21 18 18
e-post: elisabeth@advokatelisabeth.se
verksamhetsområden

Elisabeth har stor erfarenhet av brottmål med särskild inriktning på uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon har exempelvis företrätt målsägande i ärenden gällande grooming, våldtäkter, egenmäktighet med barn,misshandel, grov kvinnofridskränkning m.m. Hon åtar sig också uppdrag som offentlig försvarare.

Utöver brottmål arbetar hon även med familjerätt, framförallt ärenden gällande vårdnad-, boende- och umgängesfrågor. Hon har också stor erfarenhet av ärenden om återförande av barn.

bakgrund

Elisabeth genomgick juristutbildning vid Lunds universitet och har efter slutförd tingsmeritering bl.a. arbetat som fiskal vid Göta hovrätt, drivit egen juristbyrå samt varit anställd som biträdande jurist och advokat på advokatbyrå. Sedan 2011 driver Elisabeth egen advokatbyrå i Malmö.


Språkkunskaper: engelska