Skip to main content

offentlig försvarare

En offentlig försvarare förordnas av allmän domstol. En misstänkt som har rätt
till offentlig försvarare har rätt att begära vilken advokat som helst. Är den misstänkte
anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det.
Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för
ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.

Offentlig försvarare kan även förordnas under andra omständigheter, t.ex. om
den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet,
om det är tveksamt vilken påföljd som kan följa på brottet eller om det finns särskilda
skäl på grund av den misstänktes personliga förhållanden.

Vi arbetar alltid för att respekten för våra klienters rättigheter iakttas av polis,
åklagare och domare. En försvarares uppdrag innebär att ”...med nit och omsorg
tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”.
Det handlar med andra ord om att vi ser till att klienten får en rättvis behandling.
Välkommen att kontakta oss om du vill anlita oss eller om du har frågor angående
uppdraget som offentlig försvarare

behöver du en offentlig försvarare?
Kontakta oss
info@advokatelisabeth.se
010 - 14 14 300