Skip to main content

FINANSIERING

Det finns olika möjligheter att få hjälp med att finansiera ett juridiskt ombud som bistår dig och tillvaratar dina rättigheter. Vid en rådgivning hos oss går vi igenom din situation, timdebitering och vilka handlingsalternativ du har. Därefter kan du själv ta ställning till hur du på bästa sätt kan finansiera och driva ditt ärende.

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som brukar ingå i din hemförsäkring. Rättsskydd innebär att ditt försäkringsbolag betalar en del av kostnaden för ditt juridiska ombud med ett avdrag på 20-25 procent i självrisk. Vi hjälper dig med ansökan om rättsskydd. Om du vill veta mer om hur rättsskydd fungerar eller vilka villkor som gäller för dig kontakta ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp

Om du har låg eller ingen inkomst, saknar tillgångar och inte kan betala för ditt juridiska ombud genom rättsskyddet i hemförsäkring är du under vissa förutsättningar berättigad till rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader. En förutsättning för att kunna få rättshjälp är att du själv har betalt för minst en timmes rådgivning. Vi hjälper dig med ansökan om rättshjälp.

Finansiering på annat sätt
Om du inte skulle beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala för ditt juridiska ombud.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Tvister om arvodet eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot advokatbyrån prövas inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.


Kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: +46 8 459 03 00
E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden