Skip to main content

Målsägandebiträde

ÄR DU UTSATT FÖR BROTT? DÅ KANSKE DU BEHÖVER ETT MÅLSÄGANDEBITRÄDE.

VAD GÖR ETT MÅLSÄGANDEBITRÄDE?

Ett målsägandebiträde är ett ombud som är advokat eller jurist. Målsägandebiträdet sitter med dig på polisförhör. Biträdet sköter kontakter med polis och åklagare under förundersökningen. Målsägandebiträdet lämnar information till dig som målsägande om vad som händer i utredningen. Målsägandebiträdet förbereder dig inför en rättegång och hjälper dig också med att föra skadeståndstalan med anledning av brottet. Målsägandebiträdet kan biträda ett åtal, föra bevisning i frågan om den misstänktes skuld och överklaga domar.

Vi på Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB har särskild inriktning på dem som har utsatts för olika typer av våldsbrott; misshandel, våld i nära relationer, hedersvåld, försök till mord samt olika former av sexualbrott, t.ex. våldtäkt och grooming. Vi har också stor erfarenhet av ärende angående egenmäktighet med barn. 

Vi har ett stort engagemang i våra klienter och står upp för dina rättigheter. Välkommen att kontakta oss om du behöver ett målsägandebiträde eller har frågor om uppdraget som målsägandebiträde. Tel 010-14 14 300, info@advokatelisabeth.se

MER INFORMATION OM HUR DET GÅR TILL NÄR MAN UTSATTS FÖR BROTT

Redan när du har utsatts för ett brott och det görs en polisanmälan kan du tala om för polisen att du vill ha ett målsägandebiträde. Du kan begära det målsägandebiträde som du vill ha. Det är viktigt att du får ett målsägandebiträde så tidigt som möjligt under utredningen.

Det är polisen eller åklagaren som lämnar in en ansökan till tingsrätten om att ett målsägandebiträde ska förordnas. Det är tingsrätten som bestämmer/beslutar. Om man inte får ett målsägandebiträde går det att överklaga beslutet.

Vid sexualbrott har du rätt till ett målsägandebiträde. Du har också ofta rätt till ett målsägandebiträde om du är utsatt för våldsbrott t.ex. allvarlig misshandel och vid brott i nära relationer. Även vid vissa andra brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde.

När polisanmälan har gjorts börjar en utredning, en förundersökning. Åklagaren leder förundersökningen. Förundersökningen innebär alltså en utredning och att polis och åklagare samlar in bevisning. Under utredningen hålls förhör med målsäganden och den som är misstänkt. Förhör hålls också med vittnen, om det finns några. Det kan också göras olika tekniska undersökningar av brottsplatsen, DNA m.m.

Efter att förundersökningen är klar bestämmer åklagaren om brottet ska tas upp i domstol. Kraven på bevisningen är höga. Åklagaren lägger ibland ner förundersökningen om bevisningen inte räcker till. Det betyder att målet inte går vidare till domstol, det blir inget åtal.

I Sverige finns tre olika domstolar, i olika nivåer, som handlägger och beslutar i brottmål - tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen

Om åklagare väcker åtal betyder det att målet går till tingsrätten för prövning. Då kallas målsäganden, den misstänkte och eventuella vittnen till tingsrätten vid en huvudförhandling. Huvudförhandling och rättegång är samma sak.

Som målsägande har du ofta rätt till skadestånd från den som har utsatt dig för brott. Ditt målsägandebiträde kan hjälpa dig att driva din talan om skadestånd i domstolen.

Om du känner rädsla och oro för att berätta vid en rättegång kan du prata med ditt målsägandebiträde. Det finns olika sätt att få bra stöd och hjälp. Målsäganden kan i vissa mål begära medhörning vilket innebär att målsäganden får berätta och svara på frågor när den tilltalade inte är i rättssalen.

Målsäganden kan i mål om sexualbrott begära stängda dörrar vilket innebär att förhandlingen inte är offentlig och att inte allmänheten kan komma och vara närvarande vid förhandlingen.

Domstolen bestämmer domen i målet efter att målsäganden, den tilltalade och eventuella vittnen har lämnat sin berättelse i domstolen.

Som målsägande har du rätt att överklaga en dom från tingsrätten som du inte är nöjd med till hovrätten. Målsägandebiträdet kan hjälpa dig att överklaga. Då är det viktigt att du som målsägande också begär att få samma målsägandebiträde i hovrätten. Målsägandebiträdet följer inte automatiskt med som ditt biträde i hovrätten utan biträdet måste få ett nytt uppdrag i hovrätten.

Om du har ett målsägandebiträde men vill byta målsägandebiträde kan du kontakta tingsrätten och begära att få byta. När du kontaktar tingsrätten ska du berätta varför du vill byta. Tingsrätten beslutar om du får byta biträde.

Det är kostnadsfritt för dig att ha ett målsägandebiträde. Staten betalar kostnaden.

VAD KAN MAN SJÄLV GÖRA SOM MÅLSÄGANDE/BROTTSOFFER?

Det är viktigt att spara och säkra all bevisning. Om du har sms, mejl eller fotografier eller liknande som kan vara viktiga för att utreda eller bevisa brottet så ska du visa dem för polisen.

Om du är utsatt för ett sexuellt brott, duscha inte och byt inte kläder innan du kontaktar polisen. Plocka inte undan eller städa.

Om du har ett målsägandebiträde kan du alltid ställa frågor till biträdet.

 

 

Du kan också få information här:

Länk till brottsoffermyndighetens informationssida: www.brottsofferguiden.se

MÅLSÄGANDE: DEN SOM ÄR UTSATT FÖR ETT BROTT
MÅLSÄGANDEBITRÄDE: DEN SOM HJÄLPER OCH STÖTTAR MÅLSÄGANDEN
FÖRUNDERSÖKNING: POLISENS OCH ÅKLAGARENS UTREDNING AV BROTTET GENOM FÖRHÖR OCH INSAMLANDE AV BEVISNING
behöver du ett målsägandebiträde?
Kontakta oss
info@advokatelisabeth.se
010 - 14 14 300