Skip to main content

socialrätt

Under vissa omständigheter kan ett barn omhändertas med tvång enligt lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett sådant omhändertagande
kan ske utan såväl föräldrarnas som barnens samtycke. Både det barn
som blir föremål för omhändertagande enligt LVU och barnets föräldrar har rätt
till egna offentliga biträden för att företräda dem i den rättsliga processen och har
också rätt att begära den advokat som de önskar.

Vi på Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB har erfarenhet av att företräda såväl
barn som föräldrar i processen både hos socialnämnden och därefter i domstol.
Har du ett behov av ett biträde eller har du frågor som rör LVU är du välkommen att kontakta oss.

 

 

 

behöver du hjälp?
Kontakta oss
info@advokatelisabeth.se
010 - 14 14 300