Skip to main content

särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn förordnas av allmän domstol om det finns
anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18
år och om den misstänkte är vårdnadshavare för barnet eller det kan antas
att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte
kommer att ta till vara barnets rätt.

Tingsrätten förordnar en särskild företrädare som med hänsyn till sina
kunskaper, personliga egenskaper och erfarenheter är lämplig för uppdraget.
Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i
delar som har att göra med förundersökning och rättegång i brottmålet.
Den särskilde företrädaren kan lämna medgivande till att barnet förhörs
av polis. Företrädaren för barnets talan om enskilt anspråk (skadestånd)
vid en rättegång.

 

 

 

 

 

 

Har du frågor om uppdraget som särskild företrädare eller barns rättigheter?
Kontakta oss
info@advokatelisabeth.se
010 - 14 14 300