Skip to main content

Familjerätt

Efter en separation eller skilsmässa uppstår ofta frågor kring vårdnaden om barnen,
hur de ska bo och umgås med sina föräldrar samt hur makarnas ekonomiska
förhållanden ska fungera i framtiden. Även i samband med ett dödsfall kan många
juridiska frågeställningar aktualiseras.

Vi på Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB har lång erfarenhet och stor kunskap
inom området för familjerätt och hjälper och företräder föräldrar i frågor rörande
vårdnad, barns boende och umgänge. Vi biträder som ombud vid tvist i domstol
rörande barn men kan också ge rådgivning för dig som har frågor och funderingar
på hur man själv kan lösa frågor kring barnen på bästa sätt.

Vi rådger och biträder även makar som behöver hjälp inom ramen för den ekonomiska
familjerätten vid en separation eller skilsmässa, t.ex. med frågor kring
bodelning. Vi biträder också i frågeställningar som kan uppstå i samband med ett
dödsfall och kan även ge råd och upprätta dokument i syfte att förebygga framtida
konflikter, såsom testamenten, gåvohandlingar, äktenskapsförord, samboavtal,
samäganderättsavtal och framtidsfullmakter.

behöver du hjälp med familjerätt?
Kontakta oss
info@advokatelisabeth.se
010 - 14 14 300