Skip to main content

Sophia Nottehed

Biträdande jurist

telefon: 0737-23 18 18
e-post: sophia@advokatelisabeth.se
verksamhetsområden

Sophia arbetar som biträdande jurist och har bred erfarenhet från en mängd juridiska områden. Hon tar uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och arbetar även med ekonomisk familjerätt och socialrätt. Hon tar också uppdrag som ombud för både fysiska och juridiska personer i rättsprocesser inför domstol.


bakgrund

Efter avslutade juridikstudier vid Stockholms universitet arbetade Sophia inledningsvis som bolagsjurist i Zürich i Schweiz. Sophia fullgjorde därefter sin tingstjänstgöring och arbetade därefter en tid vid en affärsjuridisk advokatbyrå. Hon har även en tid drivit eget företag i förlagsbranschen. Sophia påbörjade domarbanan vid Hovrätten över Skåne och Blekinge 2007 och anställdes som hovrättsassessor 2014. Hon har därefter arbetat som domare samt med lagstiftningsarbete i Regeringskansliet.


Språkkunskaper: engelska och tyska